Predavači Akademije

Predavači Akademije su eksperti u svojim oblastima sa ogromnim iskustvom koji kombinuju teoriju sa pažljivo odabranim praktičnim aplikacijama u cilju što boljeg savladavanja materije i kompletiranja znanja. Pored medicinskih predmeta, polaznici dobijaju takodje znanja iz marketinga, menadžmenta i stručnog engleskog jezika.

75-godina-matis2

Predavači Akademije:

1. Kozmetologija - dipl.pharm Tatjana Milojević, farmaceut

2. Dermatologija - Dr. Marijana Holjevac, dermatolog

3. Estetska nega - Milena Stojanović, licencirani internacionalni trener

4. Higijena - Prim. Dr. Sladjana Vuković, mr sci

5. Osnovi dijetetike - Prim. Dr. Sladjana Vuković, mr sci

6. Anatomija - Dr. Marijana Holjevac, dermatolog

7. Brand managment -  dipl.ecc Andjela Jokić

8. Veštine komunikacije – dipl.ecc Andjela Jokić

9. Engleski jezik - Adrijana Đurić, predavač

10. Praktična nastava:
      • Milena Stojanović, licencirani internacionalni trener
      • Elvira Pavlović, licencirani internacionalni trener

Treneri praktične nastave obuku su završili u francuskim Institutima i poseduju diplome licenciranih internacionalnih trenera.

Tatjana Milojević

Tatjana Milojevic

 Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1994. godine. Od 1995-2003 god. radila u Sveti Sava veleprodaji lekova Zemun na pozicijama Menadžera prodaje i koordinatora nabavke lekova.

Od 2003-2004 god. Vetfarm na poziciji menadžera prodaje.

Od 2004-2008 god. osnovala i vodila samostalno sopstvenu apoteku Viva pharm u Beogradu.

Od 2008-2010god. osniva predstavnistvo Asepta proizvoda iz Grčke gde radi kao ekskluzivni distributer Asepta proizvoda za bolnice i apoteke.

2011.god prelazi da radi za Galeniku kao viši stručni saradnik u odeljenju prodaje lekova.

U Akademiji za estetiku i kozmetiku predaje kozmetologiju od 2009.godine.

Milena Stojanović

Milena Stojanovic

 

1999. u Parizu u MATIS Institutu lepote diplomirala i stekla zvanje Internacionalnog trenera iz oblasti primenjene kozmetike.

1999. Otvorila vlastiti kozmetički salon “Academy beauty centar”.

2000. "Škola za kozmetiku i estetiku", predavala kozmetičke formulacije i vodila praktični deo nastave za kozmetičare.

2002. U firmu "KALEX COSMETICS" kao brend menadžer dovela svetsku renomiranu kozmetičku kuću SOTHYS i radila na poslovima distribucije i promocije ovog renomiranog brenda.

2006. Diplomirala na "Akademiji za estetiku i kozmetiku" i stekla zvanje menadžer u estetici i kozmetici.

2007. "Akademija za estetiku i kozmetiku" radi kao predavač Estetske nege i vodi praktični deo nastave za profil kozmetičar-estetičar.

Marijana Holjevac

Marijana HoljevacRodjena 1955.god. u Zemunu. Završila Medicinski fakultet i diplomirala sa prosečnom ocenom 9,10 1981.godine.

Prvo pedagoško iskustvo stekla kao profesor u Srednjoj medicinskoj školi na predmetu patološke anatomije.

Od 1983.godine radila u KBC Kragujevac na kožnoveneričnom odeljenju  i  Medicinskom fakultetu -odeljenje beogradskog medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Specijalizirala 1990. godine dermatovenerologiju i radila pri fakultetu kao asistent do 1995. godine baveći se naučno istraživačkim radom i kao klinički lekar pri KBC Kragujevac na odeljenju dermatovenerologije.

Od školske 2008/2009. angažovana kao stručni saradnik Akademije.

 

Prim. mr sc. dr Sladjana Vukovic

Prim mr sc dr Sladjana VukoRođena u Beogradu 1967. godine. Medicinski fakultet završila 1991. godine, a specijalizaciju iz medicine rada upisala na Medicinskom fakultetu u Beogradu i završila 1996. godine.

Zvanje magistra nauka stekla 2002. godine. Naziv primarijusa dodeljen 2004. godine.

Od 1994. godine zaposlena u Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, tokom školske 2000/01. i 2001/02. godine predavala Anatomiju i Osnove kliničke medicine u Medicinskoj školi „Beograd” u Beogradu. Bila član Saveta za ekologiju Privredne komore Beograda 2001.godine (na vreme od četiri godine).

Autor 20 i koautor 29 radova prezentovanih na različitim simpozijumima, kongresima i objavljenih u različitim časopisima.

Strateški partneri

matis navigacija
sothys navigacija

Nađi nas na Facebook-u

 

Strateški partneri Akademije

matis akademija sothys
Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button